Stichting DuurSamen

Het Bestuur van DuurSamen Zoetermeer

Kees van der Riet

Kees van der Riet

Secretaris

Na de Tweede Wereldoorlog is de welvaart enorm toegenomen, waardoor ook de armoede op deze aarde is verkleind. De schaduwzijde van die welvaart is echter dat de leefbaarheid op die aarde voor mens, dier en natuur in onbalans is geraakt. De toenemende informatietechnologie en ontwikkelingen op het terrein van de microbiologie dreigen die onbalans te versterken. De wijze waarop de (inter)nationale samenleving is ingericht is onvoldoende om die leefbaarheid in een gezonde, hedendaagse balans te brengen. Met DuurSamen Zoetermeer wil ik daar ‘bottom up’ een waarde-volle bijdrage aan leveren.

Gemma Smid

Gemma Smid

Voorzitter

Gemma Smid is mijn naam. Als voorzitter van de stichting Duursamen Zoetermeer wil ik een bijdrage leveren aan het concreet duurzamer maken van Zoetermeer. Niet door politieke debatten maar door Zoetermeerders (of het nou om inwoners, bedrijven of overheid gaat) met elkaar in contact te brengen om zo kennis en ervaringen te delen over de zaken die wel zelf in ons dagelijkse leven kunnen doen om een duurzamer Zoetermeer te realiseren. In het dagelijkse leven ben ik directeur bij de provincie Zuid-Holland.

Raymond Onink

Raymond Onink

Lid

Raymond Onink is als logistiek specialist en adviseur verbonden aan Wecycle. Deze organisatie zorgt ervoor dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) worden ingezameld bij met name gemeenten en winkels en worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Raymond vindt duurzaam ondernemen en circulariteit in Zoetermeer erg belangrijk en is daarom als bestuurslid van DuurSamen Zoetermeer actief als contactpersoon voor het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Liesbeth Edelbroek

Liesbeth Edelbroek

Lid

In de fase van mijn leven met opgroeiende kinderen en een full time baan heb ik vooral ‘gebruik’ gemaakt van de vele voorzieningen die Zoetermeer biedt. Nu ik gepensioneerd ben wil ik zelf actief een bijdrage leveren aan lokale activiteiten en initiatieven om Zoetermeer meer leefbaar en duurzaam te maken. Vanzelfsprekend is daarvoor, nu de discussie over de toekomst van onze leefomgeving steeds meer gevoerd wordt, politiek commitment nodig, internationaal, landelijk en lokaal. Zelf wil ik vooral werken aan het bij elkaar brengen en stimuleren van mensen en organisaties die lokaal in Zoetermeer iets tot stand willen brengen om te komen tot een duurzamere wereld.

Hans de Boer

Hans de Boer

Penningmeester

Onze Missie en Visie

Visie 

Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 onderkent iedereen dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet worden gelegd, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Ook is het besef doorgedrongen dat een duurzame toekomst eveneens gaat over schoon water, beheer van de natuurlijke omgeving, doelmatig gebruik en hergebruik van grondstoffen, etc.  

De mens is verantwoordelijk voor het ontstaan van de problematiek tijdens de industrialisatie en dient dan ook de noodzakelijke maatregelen te nemen om die ontwikkeling tegen te gaan. De Verenigde Naties hebben die maatregelen samengevat in 17 Sustainable Development Goals. Realisatie van die doelstellingen dient te geschieden op international, nationaal en lokaal niveau; door mensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden; individueel en gezamenlijk 

 

Missie en uitwerking 

Statuten 

 

Artikel 1  

 1. de stichting draagt de naam: Stichting DuurSamen Zoetermeer. 
 2. de stichting is gevestigd te Zoetermeer. 

Artikel 2

 1.  De stichting heeft ten doel het creëren van bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties1 als basis.
 2. Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties) zowel lokaal, nationaal en internationaal. 

Zij zijn partners van de stichting. 

Uitwerking Statuten 

Activiteiten 

Het creëren van bewustzijn over duurzaamheid wil de stichting vooralsnog realiseren door: 

 1.  door het organiseren van brede manifestaties; 
 2. de inrichting van een informatiepunt bijStadhuis-Forum; en 
 3. het organiseren van specifieke bijeenkomsten.

Partners 

De stichting richt daarvoor met partners een netwerkorganisatie in, gericht op realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en/of het opzetten en onderhouden van de netwerkorganisatie. Die partners zijn afkomstig uit: 

 1. overheden, zoals gemeente Zoetermeer, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschappen Delfland,Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard; 
 2. duurzame maatschappelijke organisaties, zoals Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) en Erfgoed Groen;
 3. maatschappelijk verantwoorde ondernemers in Zoetermeer;
 4. lokale politieke partijen; en
 5. Forum Zoetermeer en gemeente Zoetermeer voor wat betreft opzetten en onderhouden van de netwerkorganisatie.

Hoe ver gaat de initiatiefnemende rol van DuurSamen? 

DuurSamen gaat vóór Duurzaamheid, maar is inhoudelijk niet ván Duurzaamheid. De stichting wil een spin in het web zijn om betrokken organisaties en personen bij elkaar te brengen om zo het bewustzijn over Duurzaamheid te vergroten.

 

Statuten

Adresgegevens:

Stichting DuurSamen Zoetermeer

Postbus 89

2700 AK Zoetermeer

KvK 53070631

Share This