De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij Zoetermeerders vergroten. Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Nieuwe Driemanspolder gaat open!

Na maanden van onderzoeken, grondverzet, betonwerkzaamheden, bomenplanten en asfalteren gaat een deel van het natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder in juli 2020 open voor het publiek.

Duurzaamheidspact gemeente Zoetermeer 2018 - 2022

In de gemeenteraadsperiode 2018-2022 willen PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP dat de gemeente Zoetermeer zich krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking. Wij streven naar een stevig klimaatbeleid door de gemeente Zoetermeer dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor de korte, middellange en lange termijn. Het bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode.

Nieuwsartikel

Om de transitie naar aardgasvrije woningen succesvol te laten verlopen, is het van groot belang dat álle huiseigenaren mee doen. Dat blijkt op dit moment niet haalbaar, aangezien zo’n 420.000 huishoudens onvoldoende kapitaal hebben om deze transitie te maken en vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen en minder energiezuinige apparatuur bezitten

Watervoorziening is een continue zorg

Hoe verdelen we water in Nederland? En welke maatregelen worden er getroffen bij (langdurige) droogte?

Lees meer:

“We Have the Power to Impact Our Future,

and We’re Doing Something About It”

Evenementen

Alle Zoetermeerse organisaties op het terrein van duurzaamheid kunnen op deze site hun periodieke en speciale evenementen publiceren.

Partners

DuurSamen werkt met zo veel mogelijk partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) samen om gezamenlijk de bewustwording over duurzaamheid in Zoetermeer te vergroten door middel van manifestaties, lezingen en bijeenkomsten.

Visie & Missie

DuurSamen werkt vanuit een heldere visie en missie aan vergroting van de bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, verankerd in de statuten van de stichting.

Duurzaamheidspact

Het Duurzaamheidspact van Zoetermeerse politieke partijen is een belangrijk richtsnoer om tot concrete activiteiten te kunnen komen.

Verbinden

Verslagen van overleggen om tot samenwerking en/of bijeenkomsten te komen worden zo veel mogelijk openbaar gemaakt.

Video’s

Leerzame video’s om duurzaamheid concreet te kunnen toepassen, kunnen via deze site worden bekeken.

FAQ (Frequently asked questions)

Veelvuldig gestelde vragen worden op de site met antwoord weergegeven waardoor kennis over duurzaamheid en DuurSamen kan worden verkregen.

Blogs

Iedereen, die zijn mening over onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid kenbaar wil maken, kan -na goedkeuring- dat door middel van een blog op de site plaatsen.

Stichting

Vrienden van Jinotega

Sinds mei 2018 is de stichting Vrienden van Jinotega omgevormd tot de stichting DuurSamen Zoetermeer. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vormen de paraplu voor alle activiteiten. Duurzaamheid is een breed begrip met internationale, nationale, regionale en lokale aspecten. Wat we graag van een ander vragen, geldt ook voor ons zelf. 

Onze Partners

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Mail ons!

4 + 15 =