DuurSamen Zoetermeer

De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij Zoetermeerders verhogen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.

Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

Zondag 22 april is het Nicolaasplein in Zoetermeer het toneel van duurzaamheid. In de meest brede zin van het woord. Vele facetten passeren de revue. Energie, mobiliteit, circulaire productie, lokale voedselproductie, isolatie van woningen en nog veel meer.

VERBINDEN IN BEWUSTMAKEN

Daarom brengt DuurSamen Zoetermeer organisaties en bedrijven uit Zoetermeer en omstreken bij elkaar om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is om Zoetermeer duurzamer te maken en ook wat er voor u zelf in zit en hoe u zelf een bijdrage kan leveren. Want dat het anders moet, is geen punt van discussie meer.

Duurzame Energie

De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer is een vrijwilligers organisatie die collectieve zonneparken en windturbines mogelijk maakt in Zoetermeer. Door en voor inwoners van Zoetermeer!

Activiteit 2

Volgt

Activiteit 3

Volgt

Activiteit 4

Volgt

Activiteit 5

Volgt

Activiteit 6

Volgt

NAAR EEN LOKAAL KLIMAATAKKOORD

In Zoetermeer hebben PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en CU-SGP op 5 maart hun Duurzaamheidspact aangeboden aan burgemeester Aptroot. De partijen willen dat de gemeente Zoetermeer zich inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking.
Daarmee wijken ze af van de insteek die minister Wiebes van Economische Zaken heeft gekozen voor de totstandkoming van een nationaal klimaatakkoord. Die wil met het bedrijfsleven en milieuorganisaties tot de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord komen. DuurSamen Zoetermeer organiseert in de komende weken de inspraak op het Duurzaamheidspact en streeft naar een lokaal Klimaatakkoord.

DuurSamen Zoetermeer wordt mogelijk gemaakt door: