DuurSamen Zoetermeer

De stichting “DuurSamen Zoetermeer” wil het bewustzijn over duurzaamheid bij Zoetermeerders verhogen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties staan aan de basis voor de onderwerpen die we onder de aandacht brengen.

Om dit mogelijk te maken werkt de stichting samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij zijn partners van de stichting.

In het coalitieakoord 2018 en een motie van enkele politieke partijen geeft de gemeente Zoetermeer aan om initiatieven als DuurSamen Zoetermeer te willen ondersteunen

Het bestuur van DuurSamen Zoetermeer is in gesprek met meerdere partijen om hier invulling aan te geven.